Lazada Malaysia
adf.ly - shorten links and earn money!

Fotogenik ke!?


Gambar ini digambar semasa sedang bergambar. Maka jadilah gambar bergambar yang digambar. Masa ni aku berusia 2 dekad 6 tahun. ps; Masa cepat berlalu kalau disiakan. Masa amat bermakna kalau dipenuhi pengalaman dan ilmu.

0 komenteraksi:

Post a Comment

s1   s2   s3   s4   s5   s6   s7   s8   s9   s0

"Amalan membaca perlu diterapkan pada diri anak muda zaman sekarang. Walaupun perlu menggunakan paksaan". - pesan Tun Mahathir.

Jadi, kalau sudah baca.

Apa lagi.. Lontarkan suaratokrasi anda!